Politika privatnosti

Opće informacije

Kontrolor obrade osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju unutar web stranice https://www.moremarine.co// (dalje u tekstu: More Marine) ima ured registriran na adresi Brca 16, 51000 Rijeka, Hrvatska OIB 04833992445.

Izjava o zaštiti privatnosti vezano za zaštitu osobnih podataka odnosi se na prikupljanje i obradu osobnih podataka kupaca / korisnika kao i na upotrebu kolačića na web stranici https://www.moremarine.co/. Korištenjem ove web stranice dajete svoj pristanak na način prikupljanja i obrade podataka opisan u ovoj izjavi.

More Marine d.o.o. poštuje sva načela zaštite i obrade osobnih podataka.

Prikupljanje i uporaba osobnih podataka

Za održavanje funkcionalnosti web stranice i pružanje potrebnih usluga korisnicima, More Marine d.o.o. može prikupljati vaše osobne podatke kao što su: ime i prezime, OIB, adresa e-pošte i telefonski broj. Unosom navedenih osobnih podataka u polja predviđena za tu svrhu dajete svoju suglasnost da se navedeni podaci mogu koristiti u svrhu: uspostavljanja kontakta s vama, obrade zahtjeva i pružanja podataka o proizvodima i uslugama.

U svrhu prikupljanja podataka koji se odnose na statistiku prometa web stranice, podaci koji se odnose na njih se automatski prikupljaju, a koji mogu sadržavati vašu IP adresu, naziv domene, vrijeme pristupa i slične podatke koji se obično prikupljaju u svrhu statistike web mjesta. More Marine d.o.o. može prikupiti podatke prikupljene na takav način isključivo u svrhu pružanja učinkovitije korisničke usluge korisnicima / klijentima.

Pohrana i sigurnost osobnih podataka

More Marine d.o.o. osigurava osobne podatke sve dok je to potrebno u svrhu prikupljanja ili kako je to predviđeno zakonom.

More Marine d.o.o. ne daje, ne prodaje ili iznajmljuje popis korisnika / klijenata trećim osobama i štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili otkrivanja. Podaci na serverima pohranjuju se u kontroliranom sigurnom okruženju, zaštićeni od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili otkrivanja.

Kolačići

Kolačić je informacija koju web stranica pohranjuje na računalu posjetitelja. Kolačići na stranicama pohranjuju postavke povezane s prilagođavanjem web stranice pojedinačnom posjetitelju, poput željenog jezika ili adrese. Sljedeći put kada se otvori ista web stranica, internetski preglednik šalje podatke s kolačića koji pripadaju toj stranici. Web stranice koje koriste kolačiće ne mogu pristupiti informacijama koje im nisu omogućene i ne mogu pristupiti drugim datotekama na računalu posjetitelja.

Posjetitelji mogu samostalno zabraniti pohranu kolačića na vlastitom računalu ili ih izbrisati. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u postavkama internetskog preglednika.

Ukoliko osobe koje su dobrovoljno dostavile podatke web stranici More Marine d.o.o. smatraju da su im povrijeđena prava u vezi sa zaštitom osobnih podataka, mogu podnijeti žalbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Vaša prava

Pravo pristupa

U svakom trenutku imate pravo na pristup vašim osobnim podacima koje pohranjujemo.

Pravo na izmjenu

Na temelju vašeg zahtjeva nadopunit ćemo ili promijeniti vaše osobne podatke ako su nepotpuni, netočni ili ukoliko njihova obrada nije u skladu sa zakonskim odredbama.

Pravo na brisanje

Ukoliko opozovete svoj pristanak na prikupljanje, obradu i upotrebu osobnih podataka i zatražite njihovo brisanje, izbrisat ćemo ih samo ako više nisu potrebni u svrhu u koju su bili pohranjeni ili ako je pohrana pravno nedopustiva.

Pravo na prigovor na korištenje osobnih podataka

Ako se obrada vaših osobnih podataka temelji na ostvarivanju naših legitimnih interesa, imate pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti takvoj obradi osobnih podataka u mjeri u kojoj se obrada odnosi na vaše podatke. U slučaju da pokažemo da postoje uvjerljivi legitimni i pravni razlozi za obradu koji nadmašuju vaše interese ili osnovna prava i slobode subjekta podataka ili ako je obrada potrebna za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, prigovor se neće uvažiti.

Promjena politike privatnosti

Zadržavamo pravo izmjene ove izjave o zaštiti privatnosti u bilo kojem trenutku, u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka iz svibnja 2018. godine.

Za sve prijedloge i pritužbe u vezi s obradom vaših osobnih podataka, kao i za opoziv suglasnosti, kontaktirajte nas na:

MORE MARINE d.o.o.
Brca 16, 51000 Rijeka, Croatia
OIB: 04833992445
tel: +385 98 914 2329
info@moremarine.co